SŁOWO WSTĘPU


Trafiliście Państwo na moją stronę, więc z pewnością macie koncepcję dobrego i dochodowego przedsięwzięcia, lecz bezskutecznie staracie się o kredyt na jego sfinansowanie. Banki stawiają Wam coraz to nowe wymagania, żądają przedstawienia rozbudowanych biznesplanów, analiz finansowych, dodatkowych zabezpieczeń, itp.


Możliwe również, że nie poszukujecie finansowania, lecz potrzebujecie obiektywnego biznesplanu lub analizy finansowej dla własnych potrzeb.


Myślę, że dzięki mojej pomocy Wasze problemy niedługo się skończą.POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ