PRZYKŁADOWE REALIZACJE


Przykładowe realizacje - bez podawania nazw firm:



Realizacji było oczywiście więcej - podaję tylko najciekawsze przykłady. Z satysfakcją mogę dodać, że kredyty i dotacje z funduszy europejskich, do których otrzymania moi Klienci potrzebowali biznesplanów, a które to biznesplany wykonałem, zostały w 100% przyznane i inwestycje były udane.



POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ