OFERTA


Wykonuję biznesplany, analizy finansowe i ekonomiczne oraz studia wykonalności (feasibility study) i inne opracowania ekonomiczne według sprawdzonych standardów światowych, m.in. w metodologii UNIDO, bardzo cenionej w bankach i instytucjach finansowych w Polsce i na świecie. Ofertę swoją kieruję przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ na rynku usług finansowo - księgowych mozna zauważyć pewną lukę podażową w zakresie profesjonalnego sporządzania analiz finansowych i biznesplanów. Rodzime firmy doradcze ograniczają się do świadczenia usług doradztwa podatkowego i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Swoją ofertą chciałbym wypełnić tę lukę.


Dlaczego ja?Wybór należy do Państwa...POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ