KOSZTY REALIZACJI


Świadczę swoje usługi na zasadzie zawierania z Klientem umowy o dzieło. Nie jestem podatnikiem VAT. Po zawarciu umowy Klient przekazuje mi wszystkie niezbędne do wykonania opracowania materiały i wpłaca 20% zaliczki na moje konto. Wówczas przystępuję do wykonania przedmiotu umowy. Wymagana przeze mnie zaliczka to zabezpieczenie moich interesów, jednocześnie zapewnia ona rozłożenie ryzyka na obie strony. Oczywiście w zawieranej umowie jest również klauzula zabezpieczająca interesy Klienta, szczególnie w zakresie dotrzymania przeze mnie terminu wykonania opracowania.


Cena opracowania zależy od jego rodzaju, zakresu przeprowadzonej analizy oraz okresu w jakim ma to opracowanie być gotowe. W zasadzie cena każdorazowo podlega negocjacjom z Klientem. Opracowania przygotowywane przeze mnie kosztują średnio około 600,00 PLN. Górna granica zależy od czynników określonych przeze mnie wcześniej.


Jeśli jesteści Państwo zainteresowani moją ofertą i zachęceni informacjami zawartymi w cenniku, proszę o skontaktowanie się ze mną.POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ